Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

E-commerce pod okiem skarbówki – nowe wyzwania dla sprzedających online

Biznes Data publikacji - 3 lutego 2024 Autor - Redakcja e-waluty.net.pl
E-commerce pod okiem skarbówki


W dobie cyfrowej rewolucji sprzedaż rzeczy używanych przez Internet staje się coraz bardziej popularna. Od ubrań po meble, wiele przedmiotów znajduje nowych właścicieli za pośrednictwem platform e-commerce. Ta tendencja, choć korzystna dla konsumentów i sprzedawców, zwróciła uwagę organów podatkowych. Z 2024 roku, platformy umożliwiające sprzedaż rzeczy używanych online, będą musiały zbierać dane o sprzedawcach i przekazywać je urzędom skarbowym. Zmiany te dotkną niemal 17 milionów Polaków aktywnie uczestniczących w cyfrowej gospodarce, zmuszając ich do dostosowania się do nowych przepisów.

Co się zmienia?

Nowe prawo podatkowe dotyczące sprzedaży online, które mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku, dotyczą obowiązku platform e-commerce, takich jak Allegro, do zbierania i przekazywania danych o sprzedających towary i usługi urzędom skarbowym. Te nowe przepisy są częścią szerszego wysiłku mającego na celu zwiększenie transparentności transakcji dokonywanych przez Internet oraz zapewnienie, że wszelkie dochody z takiej działalności są odpowiednio opodatkowane. Poniżej przedstawiam konkretnie, jakie elementy obejmują te regulacje:

  • Rejestracja transakcji – platformy e-commerce będą musiały prowadzić szczegółowy rejestr transakcji zawierający informacje o sprzedawcach oraz kwotach dokonywanych transakcji. To ma na celu ułatwienie monitorowania obrotu i dochodów osiąganych przez sprzedających.

  • Przekazywanie danych do urzędu skarbowego – zebrane dane o transakcjach i sprzedawcach będą systematycznie przekazywane do odpowiednich organów skarbowych. Celem jest weryfikacja, czy sprzedawcy deklarują swoje dochody i odpowiednio odprowadzają podatki.

  • Próg dochodowy i liczba transakcji – regulacje określają, że obowiązki te dotyczą sprzedawców, którzy przekroczą określony próg dochodowy (2 tys. euro rocznie) lub liczbę transakcji (więcej niż 30 w ciągu roku). To kryterium ma na celu odróżnienie drobnych sprzedawców od osób faktycznie prowadzących działalność gospodarczą.

  • Obowiązek informacyjny – platformy będą miały obowiązek informować sprzedawców o zakresie danych gromadzonych i przekazywanych urzędom skarbowym, a także o potencjalnych konsekwencjach podatkowych związanych z ich działalnością na platformie.

Identyfikacja działalności niezarejestrowanej

Centralnym problemem dla urzędów skarbowych jest wykrywanie osób, które za fasadą sprzedaży osobistych przedmiotów, w rzeczywistości prowadzą nierejestrowaną działalność gospodarczą. Granica między prywatną sprzedażą a działalnością zarobkową często zostaje celowo zamazana, co utrudnia egzekwowanie podatków i wprowadza nieuczciwą konkurencję na rynku. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne są nie tylko jasne przepisy, ale i nowoczesne metody analityczne, umożliwiające skuteczniejszą kontrolę transakcji online.

Rozszerzony zakres nowych regulacji

Nowe przepisy obejmują szeroki wachlarz działalności świadczonych online, nie ograniczając się wyłącznie do sprzedaży fizycznych przedmiotów. Usługi takie jak krótkoterminowy najem, oferty kosmetyczne, hydrauliczne czy transportowe również zostaną włączone do systemu monitorowania.

Konsekwencje dla omijających przepisy

Ignorowanie nowych wymogów prawnych może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Osoby, które dotąd unikały rejestracji swojej działalności oraz opłacania podatków, mogą zostać obciążone zaległymi podatkami, odsetkami oraz składkami ZUS. Dodatkowo, w przypadku wykazania umyślnego unikania obowiązków podatkowych, mogą zostać nałożone grzywny do 5 tys. złotych lub nawet kary ograniczenia wolności. Celem tych sankcji jest nie tylko kara, ale i odstraszanie od przyszłych prób obejścia systemu podatkowego.

Implementacja nowych regulacji podatkowych to przełomowy moment dla polskiego rynku e-commerce. Wprowadzane zmiany zmuszają sprzedawców i usługodawców do redefinicji swoich praktyk biznesowych oraz zapewniają większą przejrzystość i uczciwość w handlu online. Dla wielu oznacza to potrzebę dostosowania się do nowych realiów, w tym dokładniejszego monitorowania swojej działalności w sieci i regularnego raportowania do urzędów skarbowych. Era swobodnej sprzedaży bez kontroli fiskalnej powoli odchodzi w przeszłość, otwierając drogę do bardziej zorganizowanego i sprawiedliwego rynku

Materiał zewnętrzny

Redakcja e-waluty.net.pl

Zajmujemy się doradztwem w kwestiach związanych z finansami, biznesem oraz kryptowalutami. Dzielimy się też poradami w sprawach z zakresu lifestyle'u, nauki i psychologii.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?