Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Finanse Data publikacji - 8 stycznia 2022 Autor - Redakcja e-waluty.net.pl
ikze


W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi myśli perspektywicznie i już od pierwszych lat kariery zawodowej zastanawia się nad swoją przyszłością. Jednym z elementów świadomego budowania swojej przyszłości jest regularne oszczędzanie pieniędzy na własną emeryturę. Jednym z narzędzi, które to umożliwiają jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Czym jest IKZE?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest narzędziem służącym do długofalowego budowania swojego kapitału z myślą o przyszłości. Narzędzie to powstało na mocy ustawy z 2011 roku i stanowi alternatywę dla innych tego typu rozwiązań. Od innych narzędzi IKZE różni się samym modelem oszczędzania, jak również innymi przepisami podatkowymi. Mogą z niego korzystać osoby, które ukończyły 16. rok życia.

Korzyści płynące z modelu

Decydując się na korzystanie z prezentowanego modelu oszczędzania warto poznać szereg zalet, którymi się on odznacza. Przede wszystkim należy do nich brak konieczności płacenia 19% podatku Belki, czyli podatku pochodzącego z zysków kapitałowych. Ponadto, wszelkie wpłaty na konto mogą w następnym roku rozliczeniowym zostać odliczone od dochodowego podatku. Taką chęć należy jedynie zgłosić odpowiednio wypełniając formularz PIT. Ulgi podatkowe różnią się w zależności od zastosowanych progów podatkowych. W przypadku chęci wypłacenia pieniędzy ulokowanych na koncie po przejściu w stan emerytalny zapłacić należy dochodowy podatek zryczałtowany wynoszący 10%. Inną ważną zaletą tego systemu oszczędzania jest duża elastyczność zastosowanego narzędzia. Wpłaty na konto można bowiem dokonywać w zależności od osobistych preferencji i nie muszą być one cykliczne. Warto jednak pamiętać o maksymalnym limicie wpłat rocznych. Indywidualne konto zabezpieczenia umożliwia również przeznaczenia ulokowanych na nim pieniędzy na wkład własny, w przypadku brania jakiegokolwiek kredytu. Ponadto warto podkreślić, że korzystać z konta mogą osoby, który ukończyły 16 lat i są już zatrudnione w ramach umowy o pracę. Jedną z ważnych zalet konta jest również możliwość dziedziczenia, w przypadku śmierci osoby oszczędzającej. Otóż, w przypadku tego narzędzia, środki zgromadzone na koncie zostają przekazywane spadkobiercom bądź odpowiednim osobom wskazanych w umowie.

Możliwości wypłaty środków z konta

Pieniądze zgromadzone na koncie wypłacać można w dowolnym czasie, jednak należy liczyć się z koniecznością zapłaty różnej kwoty podatku w zależności od momentu, w którym się to zrobi. Najkorzystniejszym momentem wypłaty pieniędzy z konta jest czas, w którym osoba oszczędzająca ukończy 65 rok życia, a z konto korzystała przez minimum 5 lat. Wówczas, wypłacane pieniądze objęte są tylko 10% podatek ryczałtowym. W przypadku chęci wcześniejszego wyjęcia pieniędzy z konta należy natomiast uiścić normalny podatek dochodowy.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest więc narzędziem służącym do świadomego odkładania pieniędzy na emeryturę. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści, dlatego warto rozważyć wybór właśnie tego rodzaju gromadzenia kapitału.

Redakcja e-waluty.net.pl

Zajmujemy się doradztwem w kwestiach związanych z finansami, biznesem oraz kryptowalutami. Dzielimy się też poradami w sprawach z zakresu lifestyle'u, nauki i psychologii.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?