Ile naprawdę kosztuje kredyt hipoteczny?

Ile naprawdę kosztuje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu nieruchomości. Jednak przed złożeniem wniosku o kredyt, ważne jest zrozumienie wszystkich kosztów związanych z tym rodzajem pożyczki.

Podstawowe koszty kredytu hipotecznego

Oprocentowanie jest podstawowym kosztem kredytu, który jest naliczany na podstawie określonej stopy procentowej. Oprocentowanie może być stałe przez cały okres kredytowania (kredyt o stałym oprocentowaniu) lub zmienne, zależne od wskaźnika rynkowego, takiego jak stawka WIBOR (Warszawski Indeks Wzrostu Wartości). Poza oprocentowaniem na koszt całkowity kredytu hipotecznego składają się:

 • Prowizja: Banki często pobierają prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego. Prowizja może być naliczana jako procent od kwoty kredytu lub jako stała opłata. Wysokość prowizji może się różnić w zależności od banku i negocjowanej umowy.

 • Ubezpieczenie kredytu: Banki często wymagają ubezpieczenia kredytu hipotecznego, które ma na celu zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności kredytobiorcy. Ubezpieczenie może być obowiązkowe lub opcjonalne, w zależności od warunków kredytu i wartości wkładu własnego.

 • Opłaty administracyjne: Oprócz powyższych kosztów, banki mogą pobierać różnego rodzaju opłaty administracyjne, takie jak opłata za prowadzenie rachunku hipotecznego czy opłata za wycenę nieruchomości.

Koszt kredytu hipotecznego można wstępnie określić samodzielnie, korzystając z narzędzi dostępnych online np. kalkulatora kredytu na dom z https://domkredytowy24.pl/ .

Dodatkowe koszty

Oprócz podstawowych kosztów związanych z kredytem hipotecznym, istnieją również dodatkowe opłaty i koszty, które mogą wpłynąć na całkowitą kwotę, jaką trzeba zapłacić w trakcie spłaty kredytu. Oto kilka z tych dodatkowych kosztów:

 • Koszty notarialne: Przy zawieraniu umowy kredytowej konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Notariusz pobiera opłatę za wykonanie tej czynności, która może być uzależniona od wartości kredytu.

 • Opłata za wpis hipoteki: W przypadku kredytu hipotecznego konieczne jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenia dla banku. Związane z tym jest pobranie opłaty za dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

 • Koszty wyceny nieruchomości: Banki często wymagają przeprowadzenia wyceny nieruchomości, aby ocenić jej wartość rynkową. Koszt tej usługi ponosi zazwyczaj kredytobiorca.

 • Opłata za ubezpieczenie nieruchomości: Kredytobiorcy są zobowiązani do ubezpieczenia nieruchomości od szkód, takich jak pożar czy zalanie. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości może być roczna i musi być uwzględniona w kosztach kredytu.

Koszty związane ze spłatą kredytu

Kredyt hipoteczny wiąże się nie tylko z kosztami związanymi z jego uzyskaniem, ale również z wydatkami związanymi ze spłatą pożyczki. Poniżej przedstawiamy kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę w kontekście kosztów spłaty kredytu hipotecznego:

 • Rata kredytu: To główny wydatek związany ze spłatą kredytu hipotecznego. Rata kredytu składa się z dwóch głównych składników: kapitału, który jest spłacany wraz z biegiem czasu, oraz odsetek, które są naliczane na podstawie oprocentowania kredytu. Wysokość raty zależy od wielu czynników, takich jak wysokość kredytu, okres spłaty i oprocentowanie.

 • Odsetki: Podczas spłaty kredytu hipotecznego znaczna część początkowych rat to opłaty odsetkowe. Im wyższe oprocentowanie kredytu, tym większa będzie kwota odsetek płatnych w okresie spłaty. Warto zauważyć, że w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennej stopy, koszty odsetek mogą ulec zmianie wraz z ruchami stawek rynkowych.

 • Koszty dodatkowych produktów bankowych: Banki często oferują dodatkowe produkty, takie jak karty kredytowe czy ubezpieczenia, w celu zwiększenia dochodów ze swoich klientów. Te produkty mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami i kosztami, które warto uwzględnić przy obliczaniu całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

 • Opłata za wcześniejszą spłatę: Niektóre kredyty hipoteczne mogą mieć zapisy dotyczące opłat za wcześniejszą spłatę. Oznacza to, że jeśli chcesz spłacić kredyt przed planowanym terminem, bank może wymagać dodatkowych opłat lub kar umownych. Przed zaciągnięciem kredytu warto zwrócić uwagę na takie zapisy i zrozumieć, jakie mogą być koszty wcześniejszej spłaty.

Ranking kredytów hipotecznych z uwzględnieniem oprocentowania, prowizji, RRSO oraz wysokości raty miesięcznej można znaleźć na stronie rekinfinansow.pl/kredyt-hipoteczny. Można tez skorzystać z darmowej konsultacji kredytowej Rekin Finansów.

Inne czynniki wpływające na koszty

Oprócz podstawowych kosztów, dodatkowych opłat i kosztów związanych ze spłatą, istnieje jeszcze kilka innych czynników, które mogą wpływać na całkowite koszty kredytu hipotecznego.

Wartość wkładu własnego

Wysokość wkładu własnego, czyli sumy, którą kredytobiorca wnosi na poczet nieruchomości, może mieć wpływ na koszty kredytu. W przypadku niższego wkładu własnego, banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak ubezpieczenie kredytu lub wyższe oprocentowanie. Z kolei wyższy wkład własny może pomóc zmniejszyć koszty kredytu hipotecznego.

Długość okresu kredytowania

Okres spłaty kredytu hipotecznego może różnić się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat. Dłuższy okres kredytowania może skutkować niższymi miesięcznymi ratami, ale jednocześnie prowadzi do większych kosztów odsetek, które należy uiścić w ciągu całego okresu kredytowania.

Zmienne oprocentowanie

Kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmieniającym się wraz z rynkowymi stawkami mogą być atrakcyjne ze względu na możliwość korzystania z obniżek stóp procentowych. Jednakże, zmienne oprocentowanie wiąże się z większym ryzykiem wzrostu kosztów, jeśli stopy procentowe wzrosną w przyszłości.

Historia kredytowa

Twoja historia kredytowa może mieć wpływ na ostateczne koszty kredytu hipotecznego. Jeśli masz dobre kredytowe opinie i solidną historię spłaty zobowiązań, banki mogą zaoferować lepsze warunki kredytu, takie jak niższe oprocentowanie lub mniejsze opłaty. Z kolei negatywna historia kredytowa może prowadzić do wyższych kosztów i ograniczeń przy uzyskiwaniu kredytu.

  Materiał zewnętrzny

 

 

Udostępnij