Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Na czym polega dźwignia finansowa?

Finanse Data publikacji - 2 stycznia 2022 Autor - Redakcja e-waluty.net.pl
dźwignia finansowa


Warto mieć na uwadze to, że finansowanie rozwoju swojego przedsiębiorstwa przy pomocy środków własnych jest jak najbardziej możliwe, jednakże jest też bardzo nierozsądne z punktu widzenia ekonomii. Skąd wziąć środki na rozwój firmy? Co to jest dźwignia finansowa?

Jak finansować przedsiębiorstwo?

Według ekspertów najlepszym sposobem na finansowanie biznesu jest użycie obcego kapitału, jednakże podczas takiej operacji należy utrzymywać właściwą relację pomiędzy kapitałem obcym i własnym. Przedsiębiorstw, które chcą realizować swoje cele a także cały czas się rozwijać, muszą dysponować odpowiednim kapitałem. Należy więc mieć dostęp nie tylko do kapitału własnego ale też do kapitału obcego. Przez kapitał własny rozumie się środki założycieli czy też udziałowców, a także zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Kapitał obcy jest to nic innego jak środki, które pozyskuje się z zewnątrz od różnych podmiotów, które nie są związane z firmą. Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że najpopularniejszymi źródłami finansowania są dotacje oraz dofinansowania, emisja akcji oraz obligacji, kredyty oraz leasingi.
Oczywiście istnieją również wewnętrzne sposoby finansowania działalności gospodarczej, takie jak faktoring oraz odpisy amortyzacji, które mogą uwolnić środki z faktur odroczonych. Nie warto korzystać tylko z kapitału własnego. Jest to działanie odradzane przez ekonomistów, ponieważ nie możliwe jest w ten sposób zwielokrotnienie wyniku finansowego. To dlatego dużo firm decyduje się na skorzystanie z obcego kapitału. Pozwala to rozwijać oraz generować wyższy zwrot.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to relacja pomiędzy kapitałem własnym a kapitałem obcy. Co do zasady, mechanizm taki uruchamiany jest wtedy gdy firma zaciąga kredyt lub też korzysta z innej formy finansowania z zewnątrz.
Poziom dźwigni finansowej należy obliczać za pomocą bardzo prostego wzoru, który zakłada że zysk operacyjny przedsiębiorstwa bez odsetek należy podzielić przez zysk operacyjny, w którym zawarte są odsetki. Dzięki temu możliwe jest zmierzenie procentowego wpływu zmiany zysku operacyjnego na procentową zmianę zysku podawanego w kwocie brutto. Warto mieć na uwadze, to że jeśli poziom dźwigni finansowej wynosi 1,5 to oznacza to, że zysk operacyjny, który wzrósł o 10% przyniesie wzrost brutto o 15%. Z tego typu rozwiązań korzysta wiele firm, ponieważ korzystanie z kapitału obcego jest tańsze niż w przypadku kapitału własnego. Jest to również szansa do tego aby móc skorzystać z efektu osłony podatkowej, która daje możliwość obniżenia podatku dochodowego z uwagi na fakt, że działalność finansowana jest dodatkowo kapitałem obcym. Odsetki są kosztem uzyskania przychodu więc pomniejszają one podstawę opodatkowania. Co więcej, użycie obcego kapitału łączy się z tym, że podniesiona zostaje również rentowność kapitału własnego, wtedy gdy jest on liczony jako stosunek zysku netto kapitału własnego. Im wyższy stosunek tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa. Według ekspertów, dobrze działająca dźwignia finansowa charakteryzuje się tym, że zaciągane zobowiązania skutkują poprawą rentowności firmy.

Redakcja e-waluty.net.pl

Zajmujemy się doradztwem w kwestiach związanych z finansami, biznesem oraz kryptowalutami. Dzielimy się też poradami w sprawach z zakresu lifestyle'u, nauki i psychologii.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?