Finanse

Wszystko, co przedsiębiorca powinien wiedzieć o fakturach

Wszystko, co przedsiębiorca powinien wiedzieć o fakturach

Faktura jest podstawowym narzędziem służącym do rozliczania sprzedaży towarów lub usług. Każda transakcja pomiędzy firmami musi być odpowiednio udokumentowana do celów podatkowych. Faktura jest dokumentem przedstawiającym co zostało sprzedane oraz na jaką kwotę. Rodzaje faktur będą wynikały z przepisów prawa oraz umów zawartych między przedsiębiorcami.

Cechy faktury zaliczkowej

Faktura zaliczkowa wystawiana jest najczęściej w przypadku transakcji na duże kwoty oraz rozciągniętych w dłuższym okresie. Przy sprzedaży usług lub towarów sprzedawca może dążyć do zabezpieczenia swoich dochodów. Wystawienie faktury zaliczkowej pozwala na dokonanie opłaty za część sprzedaży lub na poczet wykonania usługi. Nabywca wpłaca zaliczkę, która jest rozliczana za pomocą faktury zaliczkowej w urzędzie. Faktura zaliczkowa jest dokumentem potwierdzającym powstanie obowiązku podatkowego. Może być wystawiona na całą wartość sprzedaży lub tylko na jej część.

Kiedy trzeba wystawić fakturę końcową?

Faktura zaliczkowa może być wystawiona tylko jedna lub może być ich kilka w trakcie trwania transakcji. Jeśli pierwsza faktura zaliczkowa obejmuje całą wartość sprzedaży lub wykonanej usługi nie wystawia się faktury końcowej. Natomiast jeśli po zakończeniu sprzedaży została do rozliczenia jakaś kwota trzeba ją ująć w fakturze końcowej.
Faktur końcowa musi zawierać wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawianych w trakcie realizacji usługi, aby ułatwić jej rozliczenie w urzędzie. Zobacz więcej na: https://pragmago.pl/porada/faktura-zaliczkowa-i-koncowa-kiedy-i-jak-wystawic/

Faktura proforma jako dokument handlowy

Faktura proforma jest dokumentem handlowym, a nie księgowym. Na jej podstawie nie można dokonywać rozliczenia podatku VAT. Proforma służy do przedstawienia na przykład konkretnej oferty handlowej. Dzięki temu kontrahent widzi dokładnie jakie wydatki będą konieczne w przypadku podjęcia współpracy. Faktura proforma pozwala na jasne przedstawienie kwoty transakcji, którą trzeba będzie zapłacić po wykonaniu usługi lub finalizacji sprzedaży. Zobacz także: https://pragmago.pl/porada/rodzaje-faktur-w-obrocie-gospodarczym/

Czym różni się proforma od faktury VAT

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy fakturą proformą a fakturą VAT? Jedynie faktura VAT (https://pragmago.pl/porada/faktura-proforma-a-faktura-vat/)
 uprawnia do rozliczenia podatku od towarów i usług. Faktura proforma nie może być używana do tego celu i nie będzie zaakceptowana przez urząd. Każda transakcja sprzedaży musi być udokumentowana fakturą VAT, która zawiera między innymi dane sprzedawcy i nabywcy wraz z numerami NIP oraz kwotę netto, wartość podatku VAT i wartość sprzedaży wyrażonej w kwocie brutto.

Udostępnij